BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

  Rok 2021

Grant – Międzynarodowy Turniej Tenisowy o awans

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Wielkopolskiego Związku Tenisowego, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Międzynarodowy Turniej Tenisowy o awans do finałów Drużynowych Mistrzostw Europy do lat 14; zadanie polega
na zorganizowaniu turnieju tenisowego dla dzieci i młodzieży. W eliminacjach do finałów Mistrzostw Europy będą mogły również zagrać (w zależności od zajmowanego miejsca w rankingu PZT) mieszkanki powiatu poznańskiego, reprezentujące na co dzień kluby tenisowe z Poznania i powiatu poznańskiego. Planowany udział uczestników: 32. Miejsce turnieju: Centrum Tenisowe Sobota.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-04-15
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-04-15 10:08
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 15:01

 

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2021 roku (kontynuacja)

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2099/2021 z dnia 30.03.2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2021 roku (kontynuacja).

Termin składania ofert: do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 030).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-03-30 13:28
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 14:32

 

Otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznego z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2094/2021 z dnia 30.03.2021 roku  ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznego z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o konkursach.

Termin składania ofert: 21.04.2021 r. w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-03-30 12:57
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 14:35

 

Nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2094/2021 r. z dnia 30 marca 2021 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pokój 030. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-03-30 12:57
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 14:44

 

Grant – NEURO-trening dla mieszkańców powiatu poznańskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji ORCHidea z siedzibą w Walerianowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  NEURO-trening dla mieszkańców powiatu poznańskiego. Projekt ma na celu podjęcie działań wspierających seniorów powiatu poznańskiego poprzez wydrukowanie i przekazanie 100 sztuk książek z ćwiczeniami usprawniającymi pracę i przekazanie ich do min. 7 placówek z terenu powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-03-19
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-03-19 11:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-19 11:38

 

Grant – Projekt OFF Opera 2021 – program edukacyjny

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury, z siedzibą
w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Projekt OFF Opera 2021 – program edukacyjny. Zadanie wspierające inicjatywy (wydawnictwa, publikacje, warsztaty) wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w powiecie poznańskim.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

                                                                                                                                                    

 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-03-17 10:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-17 11:52

 

Grant – Letni obóz sportowy

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Klubu Sportowego „Avia”, z siedzibą w Kamionkach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Letni obóz sportowy; zadanie polega na zorganizowaniu siedmiodniowego obozu piłkarskiego, sportowo-przygotowawczego. Uczestnikami będą osoby w wieku od 7 do 15 lat (50 zawodników) oraz 4 osoby dorosłe. W trakcie obozu uczestnicy odbywać będą minimum dwa treningi dziennie.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-03-15
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-03-15 13:42

 

Grant – Na szlaku II wojny światowej

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Muzeum Arkadego Fiedlera, z siedzibą w Puszczykowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Na szlaku II wojny światowej. Celem projektu jest stworzenie trzech odcinków przewodnika przedstawiającego miejsca związane z II wojną światową na trasie Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie – Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie  (Luboń) – Muzeum Przyrodnicze WPN w Jeziorach. Projekt przyczyni się do poznawania historii powiatu oraz zachęci do odwiedzenia miejsc prezentowanych w filmie.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-02-23 10:59

 

Grant - Turnieje koszykówki dla dzieci z powiatu poznańskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego GO BASKET, z siedzibą
w Kicinie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Turnieje koszykówki dla dzieci z powiatu poznańskiego GO BASKET CUP 2021; zadanie ma na celu popularyzować koszykówkę  wśród dzieci z powiatu poznańskiego. UKS GO BASKET zorganizuje dwa turnieje dla chłopców z rocznika 2008-2010 oraz drużyn mieszanych dziewcząt i chłopców z rocznika 2010-2013. Uczestnikami będą dzieci z gmin: Czerwonak, Suchy Las i Swarzędz. Udział około 150 osób z powiatu poznańskiego w hali sportowej AKWEN w Czerwonaku.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-02-17
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-02-17 12:06

 

Grant – Festiwal Batyskaf – VII edycja ‘21

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Smartness, z siedzibą w Mościenicy, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  „Festiwal Batyskaf – VII edycja ‘21”. Zadanie wspierające imprezy mające znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2021-02-10
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-02-10 14:24
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-11 10:02

 

Grant – „1 Minuta” Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji „Filmowiec”, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  „1 Minuta” Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Zadanie dotyczące upowszechniania kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2021-02-10
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-02-10 14:26
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-11 10:03

 

Grant – V Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, z siedzibą
w Szczecinie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  „V Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu”. Zadanie wspierające imprezy mające znaczenie dla rozwoju kultury
i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

                                                                                                                                                  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-02-05 12:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 11:45

 

Grant – „Letnie spotkania przyrodnicze. Magiczne zwyczaje związane z porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”
pt.  „Letnie spotkania przyrodnicze. Magiczne zwyczaje związane z porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie”. Realizacja edukacyjnych spotkań przyrodniczo-etnograficznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które objęte są wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

                                                                                                

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-02-04 15:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 11:46

 

Grant – Przygotowanie imprezy plenerowo-rekreacyjnej w Szreniawie, pt. "Poznańska pyra" 

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa, z siedzibą w Szreniawie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Przygotowanie imprezy plenerowo-rekreacyjnej w Szreniawie, pt. Poznańska pyra. Zadanie skierowane jest do mieszkańców powiatu poznańskiego i okolic, celem zadania jest upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji związanych z ziemniakiem. Podczas wydarzenia będzie można odwiedzić wiele stanowisk interaktywnych oraz wziąć udział w różnych konkursach.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-02-04 13:11

 

Grant – Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”
pt.  „Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego”. Realizacja 20 spotkań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych podległych Powiatowi Poznańskiemu zmierzające do poszerzenia wiedzy z zakresu bezpiecznego obcowania ze zwierzętami.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-02-03 15:32
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 11:59

 

Grant – „Mistrzowie smaku”. Działania kulinarne na imprezach plenerowych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa, z siedzibą w Szreniawie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”
pt.  „Mistrzowie smaku”. Działania kulinarne na imprezach plenerowych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Zadanie wspierające imprezy mające znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-02-01 16:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 12:00

 

Wyniki OKO 2021

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów:

 • Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej,
 • Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

Termin podpisania umów zostanie uzgodniony z Państwem telefonicznie przez pracownika Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

 

 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-01-22 14:23
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:52
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-01-22
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-01-22 14:23

 

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 125449
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-04-19 15:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-04-21 15:12