BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Grant - Muzyka barokowa w Owińskach

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji EVENT CULTURE, z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Muzyka barokowa w Owińskach, polegającego na zorganizowaniu m.in. koncertów muzyki barokowej oraz spotkania muzycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2018-03-14 13:20

 

Grant – Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier „Szanty nad Łomnem”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Ostoja Wojnówko, z siedzibą w Wojnówku na realizację zadania publicznego pt. Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier „Szanty nad Łomnem”, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-03-09
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-03-09 15:09

 

Grant – Konkurs „Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Drugi etap i zakończenie Konkursów 2017/2018

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Edukacji Społecznej EKOS, z siedzibą w Swarzędzu na realizację zadania publicznego pt. Konkurs „Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Drugi etap i zakończenie Konkursów 2017/2018, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-03-01 14:33

 

Zapraszamy, do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl


 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresach.


 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresie.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-12-07 10:21
 • zmodyfikował: Ziemowit Maląg
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-07 10:20

 

Konkursy ofert na rok 2018 ogłoszone

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2018 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna i turystyka
 4. pomoc społeczna
 5. ochrona i promocja zdrowia
 6. ratownictwo i ochrona ludności
 7. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 27 listopada do dnia 20 grudnia 2017 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
9 lutego 2018 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2018 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń; obowiązującymi projektami umów oraz wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności proszę zwrócić uwagę
na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniach dotyczące wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.


 

Grant - Basket Suchy Las

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Basket Suchy Las, z siedzibą w Suchym Lesie na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. II Powiatowy Turniej Minikoszykówki, polegającego na zorganizowaniu rozgrywek w koszykówkę, których celem jest integracja najmłodszego środowiska koszykarskiego – dzieci w wieku szkolnym (chłopcy rocznik 2006 i 2007) powiatu poznańskiego, a także z innych miast Wielkopolski oraz krajów Europy, które przyjadą na turniej.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2017-08-04 10:57

 

Grant – Bractwo Kurkowe

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Murowana Goślina,
z siedzibą w Murowanej Goślinie na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów”
pt. IX Mistrzostwa Samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym, polegającego na zorganizowaniu zawodów strzeleckich, których celem jest kultywowanie wieloletnich tradycji Kurkowych Bractw Strzeleckich działających w powiecie poznańskim oraz popularyzacja strzelectwa sportowego na terenie powiatu poznańskiego.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2017-07-21
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2017-07-21 12:27

 

Grant - Mistrzostwa w Tenisie

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego, z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów”
pt. XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie – Talex Open, polegającego na zorganizowaniu dziewięciodniowego turnieju tenisowego, który stwarza zawodnikom możliwość udziału w rywalizacji na poziomie międzynarodowym, a powiatowi poznańskiemu na promocję.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-06-30 15:06

 

Grant – KARATE KUZI

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Klubu Sportów Walki Kuzi Sport, z siedzibą w Paczkowie na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. Organizacja Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Karate o Puchar Starosty Poznańskiego, na terenie gminy Swarzędz.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-06-02 13:55

 

Grant – MUROWANA DYCHA

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia KB Katorżnik Murowana Goślina, z siedzibą w Hucie Pustej na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. „MUROWANA DYCHA” – Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Biegu na 10 km i 5 km, polegającego na zorganizowaniu profesjonalnego biegu na 5 i 10 km ulicami Murowanej Gośliny.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-06-02 13:55

 

Grant – Międzynarodowe Frisbee

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji BRAVE BEAVERS, z siedzibą w Skórzewie
na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. Międzynarodowe Frisbee, w ramach którego ośmiu zawodników drużyny wyjedzie na turniej European Youth Ultimate Cup do węgierskiego Debrecena w lipcu.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-05-26 14:19

 

Grant – UKS Dąb Suchy Las

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Dąb Suchy Las, z siedzibą
w Suchym Lesie na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. Środki na działalność statutową sekcji lekkiej atletyki, które poprzez wsparcie m.in. zgrupowania w Międzyzdrojach pozwoli na dalszy rozwój i zwiększenie ilości trenujących w Uczniowskim Klubie Sportowym Dąb Suchy Las.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-05-26 14:18

 

Grant – Orinoko nad Wartą

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Fiedlerów, z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. Orinoko nad Wartą – w Puszczykowie i Poznaniu, festiwalu podróżniczego – cyklu spotkań i warsztatów, odnoszących się do podróży, bogactwa i różnorodności kultur.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-05-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-05-12 13:22

 

Grant – Kampania informacyjno – edukacyjna o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Światowid, z siedzibą w Małachowie Szemborowice na realizację zadania publicznego pt. Kampania informacyjno – edukacyjna
o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim
, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-28 15:13

 

II OKO – wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w zakresie kultury i sztuki.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej
oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-28 12:59

 

Grant – OWIŃSKA

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Pomóż dziecku niewidomemu”, z siedzibą w Owińskach na realizację zadania publicznego pt. Olimpiada specjalna w Owińskach - gry i zabawy sportowe oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-21 13:36

 

Grant – LGD Dolina Samy

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy
z siedzibą w Cerekwicy na realizację zadania publicznego pt. Finał IX Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-13 14:32

 

Grant – Dębowa Tarcza

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dębowa Tarcza, z siedzibą w Gruszczynie
na realizację zadania publicznego pt. Integracyjne manewry dla zdrowia, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-13 14:32

 

Grant – JEDYNKA KÓRNIK

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „UKS- Jedynka Kórnik”, z siedzibą w Kórniku na realizację zadania publicznego pt. Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzieżowców w sekcji kolarskiej „UKS-Jedynka Kórnik”, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-31 11:05

 

Grant – BIEG ZAMOYSKIEGO

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „UKS- Jedynka Kórnik”, z siedzibą w Kórniku na realizację zadania publicznego pt. Bieg Zamoyskiego, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-31 11:03

 

OKO 2017 (II wyniki)

Rozstrzygnięto II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
pt. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Na realizację zadania priorytetowego pt. Działania edukacyjne mające na celu upowszechnienie wiedzy o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców powiatu poznańskiego, wpłynęły dwie oferty od:

- Mosińskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych,

- Automobilklubu Wielkopolski

Żaden z ww. oferentów nie uzyskał liczby punktów uprawniającej do otrzymania dotacji.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-24
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-24 15:05
 • zmodyfikował: Ziemowit Maląg
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 15:08

 

Grant – ABARIA IWNO

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Ludowego Klubu Jeździeckiego „Abaria” Iwno, z siedzibą w Iwnie na realizację zadania publicznego pn. VIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-22 14:15

 

Grant – Zdrowi – MY

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Zdrowi – MY Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym, z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania publicznego pn. Stop uzależnieniom. Jak sobie radzić z głodem emocjonalnym?, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-14 14:18

 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki.

W pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 roku do godziny 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowej.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-10
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-10 14:57

 

Oferta realizacji zadania w trybie „małych grantów”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia Puszczykowo, z siedzibą w Puszczykowie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja przygotowań i uczestnictwa w zawodach w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-03 14:28

 

Oferta realizacji zadania w trybie „małych grantów”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia Puszczykowo, z siedzibą w Puszczykowie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zgrupowania sportowego letniego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczykowo, w trybie „małych grantów”.                                                                         

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-03 14:26

 

II Konkurs ofert na rok 2017 ogłoszony

Ogłoszono II otwarty konkurs ofert do realizacji w roku 2017 w obszarze kultura i sztuka.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 6 marca do dnia 28 marca 2017 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
15 maja 2017 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2017 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia; obowiązującym projektem umowy oraz nowymi wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności proszę zwrócić uwagę
na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniu dotyczące braku wymogu wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-03 14:11

 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 6 lutego do dnia 13
lutego 2017 roku do godziny 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych ww. zakresie.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-02-03 14:59

 

II Konkurs ofert na rok 2017 ogłoszony

Ogłoszono otwarty konkurs ofert do realizacji w roku 2017 w obszarze zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 6 lutego do dnia 28 lutego 2017 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
3 kwietnia 2017 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2017 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia; obowiązującym projektem umowy oraz nowymi wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności proszę zwrócić uwagę
na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniach dotyczące wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

Pliki do pobrania:

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-02-03 14:49

 

OKO - wyniki 2017

Zapraszamy, do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl


 

Konkursy ofert na rok 2017 ogłoszone

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2017 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna i turystyka
 4. pomoc społeczna
 5. ochrona i promocja zdrowia
 6. ratownictwo i ochrona ludności
 7. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 25 listopada do dnia 19 grudnia 2016 roku, do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
15 lutego 2017 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2017 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń; obowiązującymi projektami umów oraz nowymi wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności proszę zwrócić uwagę
na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniach dotyczące wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.


drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 67062 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-03-14 13:22 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-03-23 15:10
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.