BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 482/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 marca 2004r.

 

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2004.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany) oraz § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2004 przyjmując jako podstawę tego planu kwotę dotacji przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 6.312.960 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) i ustala:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.312.960 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 857.348 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.283.912 zł,
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 163.700 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 8.000 zł.
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.339.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-07 10:14
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 10:04

Rejestr zmian

  • 14.09.09; korekta
  • 13.10.09; korekta
  • 20.04.11; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4532
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 10:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13