BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 426/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 lutego 2004r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody NZOZ "Optimed" Poradnia Okulistyczna z Poradnią Jaskrową na podnajem przedsiębiorcy Merck Sharp and Dohme IDEA inc. pomieszczenia nr 238 w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254) Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę NZOZ "Optimed" Poradnia Okulistyczna z Poradnią Jaskrową na podnajem przedsiębiorcy Merck Sharp and Dohme IDEA inc. pomieszczenia nr 238 w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Zgoda na podnajem podmiotowi, o którym mowa ust. 1 jest wydana na czas oznaczony i obejmuje okres od dnia 15 lutego do 28 lutego 2004 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W piśmie z dnia 6 lutego 2004 r. Pani dr n. med. Małgorzata Ginter reprezentująca NZOZ "Optimed" Poradnię Okulistyczną z Poradnią Jaskrową z siedzibą w Poznaniu ul. Słowackiego 8 zwróciła się wnioskiem o wyrażenie zgody na podnajem pomieszczenia nr 238 przedsiębiorcy Merck Sharp and Dohme IDEA inc. Spółka Akcyjna. W piśmie Wnioskodawca prosi o wyrażenie zgody na czas oznaczony (okres 2 tygodni licząc począwszy od 15 lutego br.)
Wyrażenie zgody jest zasadne z uwagi na fakt, że:
- podmiot, któremu Wynajmujący zamierza oddać w podnajem w/w pomieszczenie świadczy usługi ściśle powiązane z usługami wykonywanymi przez NZOZ Optimed,
- działalność Podnajemcy ma charakter informacyjny i profilaktyczny dla mieszkańców powiatu,
- podnajem pomieszczenia dotyczy krótkiego okresu ( 2 tygodni ).

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-16 12:00
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 13:21

Rejestr zmian

  • 26.08.09; korekta
  • 09.10.09; korekta
  • 19.04.11; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3110
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 13:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 10:11