BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 489/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2004r.

 

w sprawie:  wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2004.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu nr VI/38/II/2003 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2004 w wysokości:
- 231 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego,
- 77 zł na jednego ucznia szkoły zawodowej dla dorosłych,
- 82 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

§ 2. Internaty przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w roku budżetowym 2004 w wysokości 294 zł miesięcznie na jednego ucznia.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Na podstawie uchwały Rady Powiatu nr VI/38/II/2003 z dnia 25 marca 2003 r., w związku z ustawą o systemie oświaty z dnia 9 listopada 2000 r., od dnia 1 stycznia 2001 roku szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki, otrzymają na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat.
Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 50% wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia. Internaty niepubliczne otrzymują z budżetu Powiatu dotację równą średnim wydatkom bieżącym, ponoszonym na jednego wychowanka internatu szkoły publicznej.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-28 13:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 10:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3566
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 10:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 09:23