BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 548/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2004r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty w wysokości do 3000 zł na sfinansowanie dojazdu dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego na imprezę edukacyjną pn. "Kacper dziecko bezpieczne na drodze".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.01.142.1592 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę do 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na sfinansowanie dojazdu dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego na imprezę edukacyjną pn. "Kacper - dziecko bezpieczne na drodze" organizowaną dnia 14 czerwca 2004 roku w Centrum Kultury "Zamek" przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Stowarzyszenie "Polska 2010 - Europa dla Polski.

§ 2. Transport dzieci na w/w imprezę organizują dyrektorzy szkół. Koszty dojazdu zostaną zrefundowane po przedłożeniu rachunków wystawionych na Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
§ 3. Środki finansowe określone w § 1 będą stanowiły wydatki budżetu powiatu z działu 75495 Bezpieczeństwo publiczne/Pozostała działalność.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
§ 5. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Impreza edukacyjna "Kacper - dziecko bezpieczne na drodze" organizowana jest przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Stowarzyszenie "Polska 2010 - Europa dla Polski". Celem spotkania jest edukacja dzieci klas I - III szkoły podstawowej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze. W imprezie weźmie udział 500 dzieci ze terenu powiatu poznańskiego. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym stanowi jeden z istotnych elementów działań podejmowanych przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu środków finansowych w wysokości do 3000 zł.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-06-16 12:37
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 14:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4220
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 14:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-25 15:26