BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 552/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2004r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. oraz powołania likwidatora.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku § 2 i § 5 Uchwały nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji, zmienionej uchwałą Nr XLII/294/2002 r. Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r., uchwałą Nr XLII/294/2002 r. Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r., uchwałą Nr X/79/II/2003 r. Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 r. i uchwałą Nr XIV/1 08/II/2003 r. Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r., w związku z § 4 uchwały Nr XLV/307/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. W sprawie określenia zasad wydzierżawienia majątku trwałego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 1067/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 września 2002 r. W sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. oraz powołania likwidatora, zmienionej uchwałą Nr 25/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 grudnia 2002 r., uchwałą Nr 134/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. i uchwałą Nr 200/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 czerwca 2003 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Na likwidatora wyznacza się Panią Aleksandrę Nowak.
2. Ustala się wynagrodzenie likwidatora na kwotę 300 zł brutto miesięcznie (słownie trzysta złotych 0/100). Wynagrodzenie będzie płatne od dnia 1 lipca 2004 r.
3 . Koszty wynagrodzenia likwidatora obciążą koszty likwidacji Szpitala."
2) pkt 9 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
"9. Zgłoszenie Wojewodzie wniosku o wykreślenie z rejestru S.P.Z.O.Z. 2 oraz złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zakończenie likwidacji - 31.12.2004"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Ewie Dalc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Uchwałą Nr XIV/l08/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w nie publiczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji przesunięto termin likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2004 r.
Zarząd Powiatu postanowił, iż likwidacja Szpitala będzie prowadzona na podstawie umowy zlecenia przez dotychczasowego likwidatora Szpitala Panią Aleksandrę Nowak. Koszty wynagrodzenia likwidatora obciążą koszty likwidacji Szpitala.
Wobec powyższego koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w treści uchwały nr 1067/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 30 września 2002 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. oraz powołania likwidatora.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-22 11:23
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 14:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4593
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 14:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 15:12