BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 564/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2004r
.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 01.142.1592, ze zmianami) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 03.118.1112 ze zmianami),
uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani ..............*oraz Pani ..........*, nauczycieli w Zespole Szkół w Bolechowie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1. Przemysław Wantuch - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący
2. Lidia Szymczak - dyrektor Z.S. w Bolechowie - Członek Komisji
3. Mirosława Abreu-Diaz - ekspert - Członek Komisji
4. Jacek Rysiewicz - ekspert - Członek Komisji
5. Barbara Zatorska - ekspert - Członek Komisji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Nauczyciel kontraktowy występujący o przeprowadzenie egzaminu spełnił wymagania jakim jest odbycie stażu i zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, należy powołać Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu przed Komisją nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-05 13:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 07:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6752
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 08:32
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-24 15:12