BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 567/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2004r.

 

w sprawie: 
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z: opracowaniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej dla gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska (powiat poznański, województwo wielkopolskie).
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Zatwierdzenia specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Powołania komisji przetargowej.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z: opracowaniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej dla gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska (powiat poznański, województwo wielkopolskie) - dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań 10.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:
1. Włodzimierz Mączyński - przewodniczący komisji;
2. Józef Karcz - członek komisji;
3. Anna Matuszak - członek komisji;
4. Barbara Piasecka - członek komisji;
5. Anna Wojtkowiak - sekretarz komisji.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-06 10:31
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 08:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6753
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 08:32
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-24 15:12