BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 570/04
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2004r.

 

w sprawie: pokrycia kosztów przejazdu Chóru "Akord" ze Swarzędza na Jubileusz 100 rocznicy Zjazdu Chórów Polskich w Jarocinie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust 2, art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 500 zł (słownie: pięćsetzłotych) na pokrycie kosztów przejazdu Chóru "Akord" ze Swarzędza na Jubileusz 100 rocznicy Zjazdu Chórów w Jarocinie.
2. Zjazd odbędzie się w dniu 27 czerwca 2004 roku.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 5 czerwca 2004 roku Stowarzyszenie Śpiewacze "Akord" przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich w Swarzędzu zwróciło się z prośbą o pokrycie kosztów przejazdu Chóru do Jarocina na Jubileusz 100 rocznicy Zjazdu Chórów Polskich.
Zjazd Chórów Polskich odbędzie się w dniu 27 czerwca 2004 roku.
Chór męski "Akord" działa od 1958 roku, wykonuje muzykę najwybitniejszych kompozytorów, od średniowiecza po muzykę współczesną. Chór jest uczestnikiem licznych prestiżowych konkursów. Jednym z bardziej cenionych osiągnięć jest III miejsce w kategorii chórów męskich na II Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ventspils na Łotwie w 1990 roku.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-23 09:18
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 08:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6744
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 08:32
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15