BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 586/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 5 lipca 2004r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani ……………………* nauczyciela zatrudnionego w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, w składzie:

1. Przemysław Wantuch - przedstawiciel organu prowadzącego
- Przewodniczący,
2. Bogusław Balczyński - dyrektor Ośrodka Wspomagania Rodziny,
3. Danuta Paech - ekspert - Członek Komisji,
4. Barbara Zatorska - ekspert - Członek Komisji
5. Jadwiga Lewandowska - ekspert - Członek Komisji placówkę

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Nauczyciel kontraktowy występujący o przeprowadzenie egzaminu spełnił wymagania, jakim jest odbycie stażu i zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, należy powołać Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu przez Komisją nauczyciel otrzymuje stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
W przypadku powiatów kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-07-20 09:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 13:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3340
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 13:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40