BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 622/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 lipca 2004r.

 

w sprawie: unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowych wraz z pracami towarzyszącymi dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia,  co następuje:

§ 1. Unieważnić postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowych wraz z pracami towarzyszącymi dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowych wraz z pracami towarzyszącymi dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach złożono 1 ofertę na kwotę 263.695,58 zł brutto. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-08-18 11:28
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 10:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6411
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 10:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46