BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 625/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 lipca 2004r.

 

w sprawie: przeznaczenia na promocję Powiatu Poznańskiego kwoty 1.000 zł poprzez refundację kosztów druku folderu z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na promocję Powiatu Poznańskiego poprzez refundację kosztów druku folderu z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu, w którym zostanie umieszczona informacja o tym, że Powiat Poznański w części jest jego sponsorem.

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 750 (rozdział 75095) budżetu powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Biuro Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - p. Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- p. Ewa Dalc
- p. Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Luboniu oraz Radna Powiatu Poznańskiego Pani Irena Skrzypczak zwróciła się z pismem w sprawie refundacji kosztów folderu z okazji 100-lecia Szkoły. Obchody planowane są na miesiąc wrzesień br. Folder ukazywałby najważniejsze wydarzenia z historii szkoły, a także jej miejsce i znaczenie w Powiecie Poznańskim.Wszystkie informacje zostały samodzielnie zgromadzone i opracowane przez uczniów i nauczycieli, jednak nie ma możliwości ich wydruku,  ponieważ koszty przekraczają możliwości finansowe szkoły. Szkoła Podstawowa nr 4 w Luboniu leży na terenie naszego powiatu dofinansowanie wobec powyższego wiązało się również z promocją Powiatu Poznańskiego. Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wydatkowania kwoty 1.000 zł na refundację kosztów folderu z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu ze środków Rady Powiatu.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-08-19 11:24
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 09:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7846
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 10:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34