BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 670/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 września 2004r.

 

w sprawie: wydatkowania kwoty 6400 zł brutto na koszty zamieszczenia strony promującej Powiat Poznański w publikacji "Wielkopolska - a great idea for business" ze środków Wydziału Promocji.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 6400 zł brutto (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych brutto) na zamieszczenie reklamy prasowej w publikacji "Wielkopolska - a great idea for business" ­Dom Wydawniczy Edytor.

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 75095 budżetu powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Promocji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Dom Wydawniczy Edytor wystąpił z propozycją umieszczenia strony promującej Powiat Poznański w publikacji pt. "Wielkopolska - a great idea for business", która jest częścią cyklu: Regiony Zjednoczonej Europy.
Dom Wydawniczy Edytor we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Krajową Izbą Gospodarczą i wieloma innymi instytucjami gospodarczymi, podjął inicjatywę wydania prestiżowego opracowania ekonomicznego pt. "Wielkopolska - a great idea for business". Ta niezwykle interesująca publikacja, jest przede wszystkim kierowana do inwestorów, przedsiębiorców, kluczowych polityków oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Ze względu na rangę przedsięwzięcia, publikacja została otoczona patronatami honorowymi: Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Bogate merytorycznie, jak i edytorsko wydawnictwo będzie rozpowszechniane poprzez placówki dyplomatyczne i misje gospodarcze, a także podczas targów, wystaw, sympozjów oraz różnorodnych imprez międzynarodowych.
Reklama prasowa w publikacji pt. "Wielkopolska - a great idea for business" to możliwość kompetentnego promowania Powiatu Poznańskiego, jak również kompleksowe przedstawienie naszej bogatej oferty inwestycyjnej firmom polskim oraz zagranicznym. Z pewnością fachowa promocja znacząco wpłynie na dalszy rozwój gospodarczy, turystyczny i kulturalny Powiatu Poznańskiego. Poza tym umieszczenie tego typu reklamy będzie doskonałym przewodnikiem dla osób pragnących odwiedzić nasz region.

Pieniądze na ten cel zostaną wydatkowane z budżetu Wydziału Promocji.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-10-08 13:43
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 16:24

Rejestr zmian

  • 11.04.11; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7379
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-12 08:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 09:05