BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 711/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 października 2004r.

 

w sprawie: powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z praktycznej nauki zawodu i przygotowania zawodowego do Policealnego Studium Rachunkowości w Zespole Szkół w Rokietnicy.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 3 ust 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Dorotę Cieślik na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z praktycznej nauki zawodu w Policealnym Studium Rachunkowości.

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje Przewodniczący Komisji.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zepsołu Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W związku z pismem z dnia 15 września 2004 r. Pana W. Kaczmarka-Dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz §3 ust. 1 i 2 Załącznika do rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, przewodniczącego komisji powołuje organ prowadzący szkołę, a członków komisji-egzaminatorów, powołuje przewodniczący. Proponuję powołać Panią Dorotę Cieślik na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów z praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Rokietnicy.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-10-26 09:01
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 12:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10058
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-13 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 15:12