BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 748/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 października 2004r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w budynku Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym ul. 23 Października 29.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie prac remonontowych i modernizacyjnych w budynku Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym ul. 23 Października 29.

§ 2. Zatwierdzić siwz stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję pzretargową w składzie:
1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;
2) Anna Matuszak;
3) Maria Pawlicka;
4) Romuald Najdek;
5) Adam Habryło.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-11-08 11:10
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 11:14

Rejestr zmian

  • 15.04.11; korekta

« wstecz

Banery