BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 788/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2004r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty 500 zł na zakup nagród dla finalistów II Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego" Osobliwości przyrodnicze w fotografii".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przeznacza się kwotę 500 zł (słownie: pięćsetzłotych) na promocję Powiatu Poznańskiego poprzez zakup nagród dla finalistów II Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego "Osobliwości przyrodnicze w fotografii" organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Luboniu.

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 750 (rozdział 75095) budżetu powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Biuro Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Tomasz Łubiński
- Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody działająca w przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Luboniu oraz Pani Irena Skrzypczak Radna Powiatu Poznańskiego wstąpiła z pismem z dnia 25 listopada 2004 r. z prośbą o dofinansowanie zakupu nagród dla finalistów II Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego "Osobliwości przyrodnicze w fotografii".
Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania młodzieży otaczającą nas przyrodą oraz jej poznawanie. Dofinansowanie konkursu będzie wiązało się również z promocją Powiatu Poznańskiego.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego, Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia kwoty 500 zł na zakup nagród dla finalistów II Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego "Osobliwości przyrodnicze w fotografii".

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-01-05 12:37
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 11:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7191
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 12:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33