BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 806/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Na podstawie art. 112 ust. 7 i art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-­wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego po uzyskaniu opinii dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zatrudnia Panią Bożenę Majorczyk od dnia 4 stycznia 2005 r. na czas nie określony na stanowisku dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

§ 2. Ustala się następujące warunki płacy:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.600,00 zł (słownie dwa tysiące sześćset złotych),
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych),
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 364,00 zł (słownie trzysta sześćdziesiąt cztery złote).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 112 ust. 7 i art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) do zadań Zarządu Powiatu należy zatrudnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, po wcześniejszym uzyskaniu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
W związku z przejściem na emeryturę z dniem 31 grudnia 2004 roku dotychczasowego Dyrektora Domu Dziecka w Kómiku-Bninie Pana ………* Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora niniejszej placówki. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.11.2004 r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert. Jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych, co spowodowało jej odrzucenie. Powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego spośród czterech zakwalifikowanych kandydatów wybrała Panią Bożenę Majorczyk jako najlepszą z kandydatów w celu jej rekomendacji Zarządowi.
Zarząd Powiatu postanowił zatrudnić Panią Bożenę Majorczyk na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kómiku-Bninie ustalając wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z późn. zm.).
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r . o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-01-10 12:51
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 14:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5451
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 15:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-24 15:12