BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 834/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 stycznia 2005r.


 

w sprawie: wprowadzenia Rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2005.

Na podstawie art. 35 c oraz art. 35 f ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 111, poz. 973), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów i wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 234, poz. 1970) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się ROCZNY PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2005, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.Zakres tematyczny zadań audytowych do przeprowadzenia w 2005 r. obejmuje:

1) Likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo".

2) Regulacja stanów prawnych nieruchomości.

3) Nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez ZDP z udziałem środków z Unii Europejskiej.

4) Nadzór nad gospodarką finansową Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej "Lisówki".

5) System informacji wewnętrznej INTRANET i system komunikacji międzywydziałowej.

6) System udzielania zamówień publicznych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Audytorowi Wewnętrznemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

 

Wicestarosta Poznański – Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego jednostki sektora finansów publicznych.

Plan audytu przygotowuje audytor wewnętrzny.

Plan audytu zawiera w szczególności:

1) analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi;

2) tematy audytu wewnętrznego;

3) proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego;

4) planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach.

Na podstawie powyższych przepisów sporządzono ROCZNY PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2005 dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Zadania audytowego przewidziane do realizacji w 2005 roku to:

1) Likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo".

2) Regulacja stanów prawnych nieruchomości.

3) Nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez ZDP z udziałem środków z Unii Europejskiej.

4) Nadzór nad gospodarką finansową Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej "Lisówki".

5) System informacji wewnętrznej INTRANET i system komunikacji międzywydziałowej.

6) System udzielania zamówień publicznych.
 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-10 11:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 13:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4208
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 13:32
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43