BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 842/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2005r.

 

 

w sprawie:

1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

2. Zatwierdzenia siwz.

3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1.

Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.


§ 2.

 Zatwierdzić siwz stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3.

Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Katarzyna Wasilewska;

3) Anna Matuszak;

4) Ksawery Sroka;

5) Adam Habryło.

 

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

-Tomasz Łubiński

 

 

Uzasadnienie:

Meble wyszczególnione w załączniku nr 1 do siwz przeznaczone są dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Gruntami. Dla wydziału Ochrony Środowiska przewidziano 3 szafy i dwa kontenery na kółkach (poz. 1 i 8 załącznika).

 

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2005-02-08 12:29
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-26 15:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7695
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-01-27 07:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-05-24 13:58