BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 868/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2005r.


w sprawie: przeprowadzenia rokowań na oddanie w dzierżawę kompleksu zabudowanych nieruchomości Powiatu Poznańskiego położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo.
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 119 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1, art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603) w związku z uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. Nr XVII/133/II/2004 oraz uchwałą Nr 595/2004 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 12 lipca 2004 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie rokowań na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat do dziesięciu lat kompleksu zabudowanych budynkami mieszkalnymi nieruchomości, położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo, oznaczonych w ewidencji gruntów: obręb  Trzcielin, arkusz mapy 1, działki nr: 284/11-284/17 zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 130 971.


§ 2. Rokowania przeprowadzone zostaną w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o rokowaniach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. W celu przeprowadzenia rokowań, o których mowa w  § 1 powołuje się 6 osobową komisję przeprowadzającą rokowania w następującym składzie:

1. Przewodniczący - Wicestarosta Poznański - Pan Marek Woźniak,

2. Członkowie:

Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego - Pani Ewa Dalc

Dyrektor Wydziału Nieruchomości - Pani Dorota Nawrocka

Dyrektor Wydziału Finansów - Pani Anna Matuszak

Kierownik Zespołu Remontów i Inwestycji - Pani Maria Pawlicka

Pracownik Wydziału Nieruchomości - Pan Paweł Klimek

Pracownik Zespołu Inwestycji i Remontów - Pan Henryk Sadowski
 

§ 4. Zakres zadań komisji przeprowadzającej rokowania został okrelony w warunkach rokowań, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

 

Wicestarosta -Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-02-14 11:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 12:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6747
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 12:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-20 14:46