BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr  912/05

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 14 marca 2005r.
 

w sprawie: pokrycia kosztów nagród książkowych dla wyróżnionych uczestników 50 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 600 zł brutto (słownie: sześćsetzłotych) na pokrycie kosztów 10 nagród książkowych dla wyróżnionych uczestników 50 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

2. Gala odbędzie się w dniu 15 marca 2005 roku w Sali Kameralnej CK "ZAMEK" w Poznaniu.       
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W dniu 15.03.2005 r. odbędzie się uroczysta Gala Słowa kończąca 50 Ogólnopolski Konkurs. Recytatorski. Jak co roku Dyrektor Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu, zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów nagród książkowych dla wyróżnionych uczestników.

Impreza odbędzie się w dniu 15 marca 2005 roku w Sali Kameralnej CK "ZAMEK" w Poznaniu. Celem tego wydarzenia kulturalnego jest propagowanie piękna ojczystej mowy oraz umożliwienie zaprezentowania przez amatorów ich umiejętności, (talentów) recytatorskich i aktorskich. Konkurs jest również ważnym elementem obchodów 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Wyróżnione w nim młode osoby są mieszkańcami Powiatu Poznańskiego.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.
 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2005-04-14 09:47
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 09:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5703
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-17 16:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-05-24 13:58