BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 916/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 marca 2005r.


w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę napoi dla potrzeb Starostwa i Rady Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i  4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę napoi dla potrzeb Starostwa i Rady Powiatu Poznańskiego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamównień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zmianami).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Postępowanie na dostawę napoi dla potrzeb Starostwa i Rady Powiatu Poznańskiego unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zmianami), ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-05 10:17
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 09:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5653
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-17 16:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15