BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 914/2005

 ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 14 marca 2005r.
 

w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2005 na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie oświaty przez organizacje pozarządowe, podmioty , o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 900/05 

Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), oraz uchwałą Nr XXIV/215/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi [...]  Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdza się podział środków finansowych przeznaczonych na  realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie oświaty, przedstawiony przez Zespół Opiniujący zgodnie z załącznikiem do uchwały.
 

§ 2. Zestawienie podziału środków finansowych w zaąłczniku, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowi podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Eduk acji.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu -  Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2005-06-21 13:12
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 09:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5640
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-17 16:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-18 15:15