BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 939/2005

 

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2005r.

 

w sprawie: zlecenia firmie DGA opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zleca się spółce Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-896, ul. Towarowa 35 opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013.

2. Wartość zlecenia wynosi 29.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony §1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 75095 administracji publicznej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Strategia  Rozwoju Powiatu Poznańskiego jest niezbędnym elementem, służącym do absorpcji środków finansowych z funduszy strukturalnych. Podstawę opracowania Strategii Rozwoju stanowią wytyczne Unii Europejskiej, określające jednocześnie okres jej programowania na lata 2006-2013.

Strategia nakreśla kierunki rozwoju Powiatu Poznańskiego we wszystkich zasadniczych aspektach życia jego mieszkańców, gospodarki i środowiska. Ma za zadanie stworzenie wizji rozwojowej powiatu jako całości, jak również poszczególnych elementów systemu społeczno-gospodarczego, kulturowego i przyrodniczego. Określa również metody niezbędne do realizacji wymienionych założeń.

Strategia jest średniookresowym dokumentem planistycznym, strategicznym, który z racji swego charakteru będzie podlegał ciągłej aktualizacji. Uchwalenie Strategii Rozwoju umożliwi w jeszcze większym stopniu absorpcję środków z funduszy unijnych, co przyczyni się do rozwoju Powiatu Poznańskiego.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-18 13:05
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 12:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7013
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-10 08:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46