BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 936/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2005r.

 

w sprawie: Zatwierdzenia Projektu pt. "Kroki ku pracy-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się  Projekt pt. "Kroki ku pracy-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" opracowany w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", schemat a) "Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, któego projektodawcą jest Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych "OZON" przy ul. Kromera 4 lok. 69 w Warszawie, a w którym Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uczestniczy jako partner, bez udziału wkładu finansowego.
 

§ 2. Realizację Projektu w części zadań dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Adresatami Projektu są osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany, bądź znaczny stopień niepełnosprawności, mające największe trudności z wejściem na rynek pracy, zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Celem Projektu pt. "Kroki ku pracy" jest zwiększenie umiejętności osób niepełnosprawnych w zakresie poszukiwania i utrzymania zatrudnienia. Osiągnięciu celu służyć będą następujące działania: pośrednictwo pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe, poradnictwo specjalistyczne, przede wszystkim psychologiczne, poradnictwo realizowane drogą elektroniczną i telefoniczną, indywidualne programy rozwoju i szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwania pracy. Realizacja projektu pozwoli na wsparcie dotychczas stosowanych instrumentów rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pełniący rolę partnera w ww. Projekcie nie będzie wnosił wkładu finansowego.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-19 09:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-10 08:05

Rejestr zmian

  • 27.04.09; korekta
  • 20.05.09;korekta
  • 10.05.11; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7092
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-10 08:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-22 15:11