BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 994/2005

ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 maja 2005r.

 

w sprawie: zakupu drobnego sprzętu gospodarstwa domowego z przeznaczeniem na wsparcie Polskiego Związku Głuchych.
 

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. Przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 0/100) na zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego z przeznaczeniem dla Polskiego Związku Głuchych Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących.
 

§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 852 (rozdział 85295§4210) budżetu powiatu na 2005 r.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Ewie Dalc.
 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu - Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej.

Polski Związek Głuchych zwrócił się do Starostwa w piśmie z dnia 5.04.2005 r. z prośbą o udzielenie pomocy w związku z poniesionymi stratami wynikłymi w nastepstwie kradzieży sprzętu, który stanowił podstawę działania i realizację zadań statutowych organizacji na rzecz osób niesłyszących.

Zarząd postanowił wydatkować 1000 zł z rozdziału 85295§4210 z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego. Zakres zakupu zostanie uzgodniony ze Związkiem.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-09 09:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 14:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3267
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 14:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-09-19 12:50