BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1019/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia
16 maja 2005r. 

 
w sprawie: 
1. Ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych. 2. Powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 2001 r. Dz. U., Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25b ust. 4, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 59, poz. 1254) w związku z §4 Uchwały Nr 433/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r.

Zarząd uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić przetarg pisemny ograniczony na:

"najem lokalu użytkowego  znajdującego się budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych".

2. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy określony w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 


§ 2. 1. Przetarg pisemny ograniczony przeprowadza się w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Minimalna stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi dla lokalu użytkowego 26 zł + podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
 

§ 3. Przetarg na najem lokalu użytkowego odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
 

§ 4. W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa mowa w § 1 Uchwały, powołuje się Komisję Przetargową w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:

1. Maria Pawlicka-Pzrewodnicząca Komisji;

2. przedstawiciel Wydziału Finansów

3. przedstawiciel Zespołu Inwestycji i Remontów;

4. przedstawiciel Zespołu Inwestycji i Remontów;

5. przedstawiciel Zespołu Inwestycji i Remontów.
 

§ 5. Regulamin przetargu, w którym w szczególności został okreslony zakres zadań Komisji Pzretargowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.
 

§ 7. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-17 08:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-29 12:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6783
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-29 12:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-30 14:53