BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1022/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia
23 maja 2005r.


w sprawie: pokrycia kosztów organizacji uroczystego koncertu z okazji ukończenia dwuletniego "Mistrzowskiego Studium Podyplomowego" przez stypendystkę Powiatu Poznańskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 1500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych) na pokrycie kosztów zorganizowania uroczytego koncertu z okazji ukończenia dwuletniego "Mistrzowskiego Studium Podyplomowego" przez stypendystkę Powiatu Poznańskiego p. Semithę Cevallos.

2. Koncert odbędzie się w dniu 30 maja 2005 roku o godz. 20.00 w Auli Akademii Muzycznej w Poznaniu.
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 75075-administracji publicznej.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Powiat Poznański zawarł Umowę o Partnerstwie i Współpracy z brazylijską Prefekturą Sao Jose Dos Pinhais. Współpraca powiatu i prefektury zakłada wspólne działania w dziedzinie kultury i sztuki oraz promocję obu regionów. W latach 2003-2005 Powiat Poznański współfinansował stypendium brazylijskiej pianistki w Polsce.

Pani Semitha Cevallos ukończyła "Mistrzowskie Studium Podyplomowe" w klasie fortepianu u prof. B. Nowickiego na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

W dniu 30 maja 2005 roku o godz. 20.00 w Auli Akademii Muzycznej w Poznaniu odbędzie się uroczysty koncert wieńczący dwuletni okres nauki w Poznaniu.

Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały uważam za celowe.


Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2005-06-01 10:42
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4006
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15