BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1044/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2005r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty 1.500 zł na zakup nagród dla uczestników imprez związanych ze 100-leciem Szkoły Podstawowej w Mrowinie i jubileuszem 10-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Błyskawica" w Rokietnicy.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. Przyznaje się kwotę 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) na zakup nagród dla uczestników imprez związanych ze 100-leciem Szkoły Podstawowej w Mrowinie i jubileuszem 10-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Błyskawica" w Rokietnicy. 
 

§ 2 Realizacja zadania okreslonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 750 (rozdział 75095 § 4300) budżetu powiatu.
 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Rady.
 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

W dniu 17 czerwca 2005 r. w Rokietnicy odbędzie się Uroczyste Spotkanie Przyjaciół Sportu z okazji 10-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Błyskawica". UKS "Błyskawica" osiąga wiele sukcesów również na arenie ogólnopolskiej, promując także Powiat Poznański. W dniu 21 czerwca 2005 r. odbędą się z kolei uroczyste obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w Mrowinie. Wręczenie nagród z okazji jubileuszu istnienia klubu jak również nagród w postaci książek dla zasłużonej szkoły znajdującej się na terenie Powiatu Poznańskiego jest więc uzasadnione.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-12 09:08
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 09:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6858
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-13 09:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16