BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1040/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2005r.


w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup pucharów wręczanych przez Starostę Poznańskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego dla najlepszych laureatów współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2004/2005, podczas XXX Sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 28 czerwca 2005 roku.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.01 r., Nr 142, poz. 1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na zakup pucharów wręczanych przez Starostę Poznańskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego dla najlepszych laureatów współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2004/2005.

2. Puchary zostaną wręczone podczas XXX Sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 28 czerwca 2005 roku. 
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 750, rozdział 75075.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Poznańskiego na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2005 roku na wniosek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 14 kwietnia 2005 podjął wniosek o wręczeniu podczas XXX Sesji Rady Powiatu Poznańskiego pucharów przez Starostę Poznańskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego dla najlepszych szkół we współzawodnictwie sportowym szkół Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2004/2005 oraz najlepszych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Poznańskiego w relacji szkół Województwa Wielkopolskiego pod zwględem zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym i najlepszych gmin Powiatu Poznańskiego w łącznej punktacji współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2004/2005. Powiat Poznański pragnie przyczynić się do wsparcia inicjatyw aktywujących młodzież do uprawiania sportu, tym samym promowania zdrowego stylu życia. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-12 10:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 09:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6882
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-13 09:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 14:04