BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1056/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2005r.


w sprawie: pokrycia kosztów organizacji spotkania poświęconego prezentacji "Raportu o stanie zabytków na terenie Powiatu Poznańskiego".


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 3 477 zł brutto (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych) na pokrycie kosztów zorganizowania spotkania przedstawicieli jednostek samorządowych Powiatu Poznańskiego poświęconego prezentacji "Raportu o stanie zabytków na terenie Powiatu Poznańskiego". 
 

2. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2005 roku o godz. 12.00 z Pałacu w Iwnie. 
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 92120-ochrona i konserwacja zabytków.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W dniu 27 czerwca 2005 roku o godzinie 12.00 w Pałacu w Iwnie odbędzie się spotkanie robocze przedstawicieli jednostek samorządowych Powiatu Poznańskiego poświęcone prezentacji "Raportu o stanie zabytków na terenie Powiatu Poznańskiego". Jest to kolejna prezentacja raportu z terenu województwa wielkopolskiego przygotowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Przedstawiciele władz samorządowych zapoznają się ze stanem zabytków na danym terenie oraz o najważniejszych potrzebach i zadaniach dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-11 14:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7674
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46