BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1060/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie: przeznaczenia kwoty 500 zł na promocję Powiatu Poznańskiego poprzez zakup nagród z okazji Dnia Leśnika.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyznaje się kwotę 500 zł (słownie: pięćste złotych), na promocję powiatu poprzez zakup nagró z okazji Dnia Leśnika.
 

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 750 (rozdział 75075, § 4210) budżetu powiatu.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Rady.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

W dniu 1 lipca 2005 r. odbędą się obchody Dnia Leśnika. Zakup nagród dla zasłużonych leśników z terenu Powiatu Poznańskiego pełniących bardzo istotną rolę dla ochrony środowiska i przyrody w lasach powiatu jest więc uzasadniony. Wręczenie nagród w dniu tak uroczystym dla leśników stanowi również dobrą promocję Powiatu Poznańskiego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-21 09:12
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6559
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-10 15:20