BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1077/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2005r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Murowanej Gośllinie przy ul. Szkolnej 1 pomiędzy Zespołem Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, a Zespołem Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

Na podstawie art. 47 ust. 1, art. 48 w związku z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie nieruchomością położoną w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Murowana Goślina ark. mapy 5, działka nr 277/5 o pow. 2028 m², działka nr 277/8 o pow. 2350 m², zapisane w KW 189901.

§ 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie prawa trwałego zarządu Zespołowi Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, nieruchomością opisaną w §1.

§ 3. Zarząd Powiatu Poznańskiego orzeknie w drodze decyzji o przekazaniu prawa trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w §1 i §2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie pismami z dnia 18 maja 2005 r. oraz 7 czerwca 2005 r. wystąpił do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1, stanowiącej działki nr 277/5 o pow. 2028 m², działka nr 277/8 o pow. 2350 m², zapisane w księdze wieczystej KW 189901.
Przedmiotowa nieruchomość przekazana została Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie w trwały zarząd zgodnie z prawomocną decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego nr GN.N. 7220/12/02 z dnia 18 kwietnia 2003r.
Zgodnie z art. 47 ust. ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Wygaśnięcie prawa trwałego zarządu nieruchomością powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.
Pismem z dnia 13 maja 2005r. nr ZS 4330/210/05 Dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy powołując się na uchwałę nr XXVIII/250/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 kwietnia 2005r. wystąpił do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1, stanowiącej działki nr 277/5, 277/8.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy oraz może orzec, w drodze decyzji, o przekazaniu w trwały zarząd między jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek, złożony za zgodą organów nadzorujących te jednostki. W decyzji, o której mowa w ust. 1, orzeka się o wygaśnięciu trwałego zarządu, dotychczas sprawowanego przez jednostkę organizacyjną i jego ustanowieniu na rzecz jednostki organizacyjnej wnioskującej o przekazanie (art. 48 ust. 2). Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (art. 45 ust. 3).
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-13 13:17
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-18 14:02

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5754
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-18 14:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-05-20 16:33