BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1074/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2005r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty 1300 zł brutto na organizację spotkania Sołtysów Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Przeznacza się kwotę 1300 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych brutto) na współorganizację

spotkania Sołtysów Powiatu Poznańskiego, nad którym patronat honorowy objął Starosta Poznański.

 

§ 2.  Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 75020 budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:
Wójt Gminy Rokietnica i Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Poznańskiego wystąpili do Starosty Poznańskiego z prośbą o dofinansowanie organizowanego spotkania Sołtysów Powiatu Poznańskiego. Przeznaczenie kwoty w wysokości 1300 złotych na w/w cel zdaje się zasadne, gdyż tematyka poruszana podczas spotkania (związana m.in. z dobrą praktyką rolniczą oraz możliwościami wykorzystania Funduszy Europejskich przez Sektor Rolno-Spożywczy) stanowi kwestię istotną dla rozwoju oraz integracji powiatowych środowisk wiejskich. Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego będących w dyspozycji Gabinetu Starosty.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-21 11:20
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-18 13:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5755
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-18 14:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-05-20 16:33