BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1075/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2005r.

 

 

w sprawie: wydatkowania kwoty 18.000 złotych brutto przeznaczonej na promocję powiatu poznańskiego poprzez współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Przeznacza się kwotę 18.000 złotych brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych brutto) na promocję powiatu poznańskiego poprzez współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta.

 

§ 2.  Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 75075 budżetu powiatu.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:
Fundacja Międzynarodowego Teatralnego Festiwalu Malta wystąpiła do Starosty Poznańskiego z prośbą o dofinansowanie organizowanego festiwalu.
Celowość decyzji o przeznaczeniu kwoty w wysokości 18.000 złotych na dofinansowanie festiwalu potwierdza jego renoma oraz szeroki zakres oddziaływania społecznego. Festiwal rokrocznie przyciąga bardzo wielu gości z Polski i Europy, przyczyniając się do promocji nie tylko miasta Poznania, lecz także całego powiatu poznańskiego w kraju i poza jego granicami.
Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego, będących w dyspozycji Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-22 13:10
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-10-18 13:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6593
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-18 14:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-13 13:50