BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1105/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2005r.
 


w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę drukarek i innych części teleinformatycznych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ).

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę drukarek i innych części teleinformatycznych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych.
 

§ 2.  Zatwierdzić siwz stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.
 

§ 3. Powołać komisje przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Adam Habryło;

3) Anna Matuszak;

4) Małgorzata Radomska;

5) Piotr Springer.
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-18 13:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 08:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5722
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13