BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1109/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2005r.
 

w sprawie: przeznaczenia kwoty 2.000 zł na promocję powiatu poprzez wsparcie wyjazdu dzieci i młodzieży na Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Ostravie organizowanego przez Gminny Klub Sportowy" Tarnovia" w Tarnowie Podgórnym.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:
 

§ 1. Przyznaje się kwotę 2.000 zł (słownie: dwatysiącezłotych 00/100) na promocję powiatu poprzez wsparcie wyjazdu dzieci i młodzieży na Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Ostravie organizowanego przez Gminny Klub Sportowy "Tarnovia" w Tarnowie Podgórnym.
 

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 750 (rozdział 75095, § 4300) budżetu powiatu.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Rady.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Poznańskiego na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia br. na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu podjął decyzję o wsparciu wyjazdu na Międzynarodowy Turniej Koszykówki dzieci i młodzieży Gminnego Klubu Sportowego "Tarnovia" w Tarnowie Podgórnym, który odbędzie się w dniach 9-11 września br. w Ostravie. Klub ten osiąga wiele sukcesów również na arenie ogólnopolskiej, promując jednocześnie Powiat Poznański. Uczestnicy tego turnieju występować będą w koszulkach z logo Powiatu Poznańskiego co wiązać się będzie również z promocją naszego powiatu.

Powiat Poznański pragnie przyczynić się do wsparcia inicjatyw aktywujących dzieci i młodzież do uprawiania sportu, tym samym promowania zdrowego stylu życia.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

                                                                                       

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-23 09:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 08:55

Rejestr zmian

  • 27.05.09; korekta
  • 19.04.11; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5712
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13