BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 1118/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 5 sierpnia 2005r.


w sprawie: Promocji Powiatu Poznańskiego poprzez pokrycie kosztów transportu reprezentacji Powiatu Poznańskiego w Wojewódzko - Archidiecezjalnych Dożynkach w Wolsztynie.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U.0l nr 142 poz.1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego

uchwala co następuje:


§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 1000,00 złotych (słownie: jedentysiączłotych) na pokrycie kosztów transportu reprezentacji Powiatu Poznańskiego na Wojewódzko ­Archidiecezjalne Dożynki. 2. Dożynki odbędą się w dniu 28 sierpnia 2005 w Wolsztynie.


§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział promocji 75075.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie

Z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego w dniu 28 sierpnia 2005 roku odbędą się Wojewódzko ­Archidiecezjalne Dożynki w Wolsztynie, w których zaplanowano udział reprezentacji Powiatu Poznańskiego.

W dożynkach uczestniczyć będą przedstawiciele powiatów i gmin regionu wielkopolskiego. Udział Powiatu Poznańskiego w imprezie ma na celu promowanie wyróżniających się pod względem rolniczym podpoznańskich gmin, a przy tym tworzenie pozytywnego wizerunku powiatu, aktywnie włączającego się w przedsięwzięcia wielkopolskiej społeczności. Podjęcie niniejszej uchwały uważam za wskazane i niezbędne.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-22 14:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 09:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5067
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 09:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-18 15:19