BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1132/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2005r.


w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 32 ust.1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.- Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.-Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ........................................*, nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Przemysław Wantuch - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący,

2. .................................... - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Członek Komisji,

3. Halina Kalisz - dyrektor LO w Kórniku - Członek Komisji,

4. Halina Anna Stróżyk - ekspert - Członek Komisji,

5. Radosław Muszkieta- ekspert - Członek Komisji

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

­Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Członek Zarządu – Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Nauczyciel kontraktowy występujący o przeprowadzenie egzaminu spełnił wymagania jakim jest odbycie stażu i zgodnie z art. 9  ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela należy powołać Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu przed Komisją nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.W przypadku samorządu powiatowego kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-04 12:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 08:45

Rejestr zmian

  • 19.04.11; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14675
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-04-16 14:52