BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1172/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 września 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu ul. Podgórna 12.
Uchwała Nr 1173 /2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 września 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w Zespole Szkół w Bolechowie ul. Obornicka 1.
Uchwala Nr 1174/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 września 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w LO. w Kórniku ul. Poznańska 2.
Uchwała Nr 1175/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 września 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy ul. Poznańska 83.
Uchwała Nr 1176/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 września 2005r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków w Liceum Ogólnokształcącym. w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3.
Uchwała Nr 1177/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 września 2005r.

w sprawie:
1.Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatora parowego wraz z urządzeniem do uzdatniania wody.
2.Uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1149/2005 r. z dnia 26.08.05.

Banery