BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1197/2005

ZARZĄU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia
3 października 2005r.


 

w sprawie: współfinansowania wykonania odlewu tablicy upamiętniającej udział Swarzędzan w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 3.000 zł (słownie: trzytysiącezłotych) na częściowe pokrycie kosztów wykonania odlewu tablicy, upamiętniającej udział Swarzędzan w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919.

2. Tablica zostanie ufundowana wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Swarzędzkiej.
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.          
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 29 sierpnia 2005 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej w Swarzędzu zwróciło się z prośbą o współfinansowanie wykonania odlewu tablicy, upamiętniającej udział Swarzędzan w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919.

Tablica zostanie umieszczona podczas uroczystych obchodów 87 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w rynku w Swarzędzu, na budynku, spod którego wyruszyli Powstańcy do walki w 1918 roku.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za celowe.
 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-11-03 14:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 12:22

Rejestr zmian

  • 23.06.09; korekta
  • 11.04.11; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7089
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 12:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-04-16 14:52