BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1187/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2005r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Liceum Ogólnokształcącemu w Kórniku w odniesieniu do niezabudowanej nieruchomości położonej w Kórniku, stanowiącej działkę nr 381 o pow. 1627 m2.
 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 . Nr 142, poz. 1592) oraz art. 47 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), uchwala się co następuje:
 

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Liceum Ogólnokształcącemu w Kórniku do niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kórniku, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kórnik, ark. mapy. 4, działka nr 381 o pow. 1627 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 33455.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku pismem z dnia 14 września 2005r. wystąpiła do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu w odniesieniu do niezabudowanej nieruchomości położonej w Kórniku, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kórnik, ark. mapy 4, działka nr 381 o pow. 1627 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 33455.

Z treści powyższego pisma wynika, że przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna na realizację zadań statutowych szkoły.

Na wniosek Zarządu Powiatu Poznańskiego Wojewoda Wielkopolski decyzją nr GN.VII.72503/Poz/10n/99 z dnia 24 lipca 2000 r. , działając na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.), przekazał nieodpłatnie na własność Powiatu Poznańskiego mienie Skarbu Państwa, stanowiące m.in. niezabudowaną działkę nr 381 o pow. 1627 m2.

Zarząd Powiatu Poznańskiego decyzją nr GN.7224/17/99 z dnia 11 czerwca 2001 r. przekazał Liceum Ogólnokształcącemu w Kórniku, w trwały zarząd na czas nieoznaczony zabudowany grunt stanowiący własność Powiatu Poznańskiego, położony w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2, oznaczony w ewidencji gruntów: obręb Kórnik, ark. mapy 4, działka nr 355 o pow.1709 m2 oraz niezabudowaną działkę nr 381 o pow. 1627 m2 -z przeznaczeniem na cele oświatowe.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-24 09:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 13:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2939
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 13:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 15:12