BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1188/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 26 września 2005r.
 

w sprawie: pokrycia części kosztów wydania katalogu towarzyszącego wystawom rzeźb Wojciecha Kujawskiego.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 3.000 zł (słownie: trzytysiącezłotych) na pokrycie części kosztów wydania katalogu towarzyszącego wystawom rzeźb Wojciecha Kujawskiego.

2. Poznańska Galeria Nowa, ul. Paderewskiego 7 w Poznaniu wyda Katalog w nakładzie 1000 egzemplarzy.
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.          
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Poznańska Galeria Nowa w Poznaniu jest organizatorem wystaw oraz wydawcą Katalogu będących prezentacją dorobku artystycznego rzeźbiarza profesora Wojciecha Kujawskiego.

Artysta na stałe mieszka i tworzy w Puszczykowie. Katalog będzie doskonałą okazją do zaprezentowania mieszkańcom powiatu poznańskiego twórczości tego wybitnego rzeźbiarza.

Katalog zostanie wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy, na których umieszczone zostanie logotyp powiatu poznańskiego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za celowe.


Wicestarosta Poznański

MareK Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-24 10:22
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 13:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2741
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 13:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-07-17 15:06