BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1240/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 listopada 2005r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt.
 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 8, art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zm.),  art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.)

Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt.

2. Turniej odbędzie się w Buku, w dniach od 18 do 20 listopada 2005 roku.
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 926, rozdział 92605.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wicestarosta  - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W dniach od 18 do 20 listopada 2005 roku w hali w Buku odbędzie się Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt.

Impreza odbędzie się już po raz ósmy, w trakcie, której uczestniczki zaprezentują swoje piłkarskie umiejętności. Piłka ręczna jest dość popularną dyscypliną w Polsce, zatem impreza będzie ciekawym wydarzeniem gromadzącym społeczność powiatu poznańskiego oraz inne zespoły z Polski.

Turniej, któego organizację wspiera powiat poznański stanowi doskonałą okazję do promocji. Przewidziana jest ekspozycja baneru z logo powiatu poznańskiego. Środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację mistrzostw.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-11-24 12:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 15:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6371
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 15:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40