BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1241/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 listopada 2005 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych dachów domków szeregowych w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Przeprowadzić II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych dachów domków szeregowych w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze
2.

 

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.
 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Adam Habryło;

3) Anna Matuszak;

4) Maria Pawlicka;

5) Lidia Domachowska.
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-12-06 09:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 15:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7559
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 15:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 13:54