BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1233/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 października 2005r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych i oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1592 zm: - Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:
 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych i oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
 

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Włodzimierz Mączyński- Przewodniczący

2) Przemysław Kończal

3) Beata Przewłocka

4) Tomasz Redelbach

5) Anna Wojtkowiak
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta  - Jan Grabkowski
Wicestarosta  - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-12-06 10:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 09:47

Rejestr zmian

  • 02.07.09; korekta
  • 11.04.11;korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4225
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 09:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13