BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1291/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2005r.
 

w sprawie: Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę zestawów komputerowych i oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r, poz. 1592 ze zm: Dz. U. Nr 23 z 2002r. poz. 220, Dz. U. Nr 62 z 2002r. poz. 558, Dz. U. Nr 113 z 2002r. poz. 984, Dz. U. Nr 200 z 2002r. poz. 1688, Dz. U. Nr 214 z 2002r. poz. 1806, Dz. U. Nr 162 z 2003r. poz. 162, Dz. U. Nr 153 z 2002r. poz. 1271, Dz. U. Nr 102 z 2004r. poz. 1055) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz.633). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:


§ 1. Zatwierdzić wybór:

-firmy: ProData Sp. z o.o, ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań na wykonanie zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto: 50.161,33 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński


Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych i oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 złożono 4 oferty.

W ogólnej punktacji na podstawie kryteriów wyboru (100% cena) wybrano:

-ofertę nr 3 (firma ProData Sp. z o.o. z Poznania), która jest najkorzystniej sza cenowo oraz spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Nr oferty

Firma - nazwa lub nazwisko wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty

1.

OFFICE SYSTEM SP. Z 0.0.
UL. AKACJOWA 4
62-002 SUCHY LAS

55.449,00 ZŁ

2.

 

ON-LINE CENTRUM KOMPUTEROWE

SP. Z O.O.
UL. 3 MAJA 47
61-728 POZNAŃ

57.462,00 ZŁ

 

3.

PRODATA SP. Z 0.0.
UL.DĄBROWSKIEGO 233
60-406 POZNAŃ

50.161,33 ZŁ

4.

ATOM-PC DGM COMPUTERS
NIEDZIELA, BOŚKO, SP.J.

56.128,55 ZŁ

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-12-21 13:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 13:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4616
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-07 13:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24