BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1389/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2006r.

 

 w sprawie: Zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw, zwanego dalej "SEOD" wraz z niezbędną platformą systemową, bazodanową i sprzętową.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. W postępowaniu na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw, zwanego dalej "SEOD" wraz z niezbędną platformą systemową, bazodanową i sprzętową zatwierdzić wybór oferty firmy Rodan System z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 465, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 112.728,00 zł brutto.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu- Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw, zwanego dalej "SEOD" wraz z niezbędną platformą systemową, bazodanową i sprzętową złożono 8 ofert:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

1

Newitech sp. z o.o.

118.523,00 zł

2

MiComp

177.890,64 zł

3

MIS S.A.

191.632,52 zł

4

Total-Grupa Consultingowa

104.773,60 zł

5

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.

176.673,08 zł

6

DGA S.A.

169.580,00 zł

7

DomData sp. z o.o.

181.170,00 zł

8

Rodan System

112.728,00 zł


Konsorcjum firm Total-Grupa Consultingowa S.A & LTC sp. z o.o. zostało wykluczone z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. Zm.) ponieważ nie złożyło dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wybrano ofertę nr 8.

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-24 14:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 08:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12067
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-12-02 11:18