BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1391/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2006r. 

 

w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród dla uczniów szkół z terenu Powiatu Poznańskiego w ramach konkursu z zakresu ochrony wód.

 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 1166/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin będący załącznikiem do uchwały, który określa zasady i tryb przyznawania nagród dla uczniów szkół z terenu Powiatu Poznańskiego w ramach konkursu ekologicznego z zakresu ochrony wód.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.Na koordynatora organizacji konkursów wyznacza się Kierownika Zespołu Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński
Członek Zarządu -p. Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Celem konkursów ekologicznych organizowanych przez Powiat Poznański jest propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży. Konkurs ekologiczny z zakresu ochrony wód ma charakter rywalizacji międzyszkolnej i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Tematyka konkursowa jest komplementarna z obowiązującym już programem współpracy Powiatu Poznańskiego z organizacjami pozarządowymi, gdzie przewidziano realizację zadań obejmujących m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych, organizację konkursów poszerzających wiedzę itp.
Konkurs, który proponowany jest w uchwale, pobudziłby środowiska uczniowskie do dodatkowego działania na rzecz rozszerzenia świadomości potrzeby ochrony ekosystemów wodnych. W związku z powyższym proponuję przyjęcie powyższej uchwały.

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-02 08:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 08:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9759
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-19 13:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-17 09:32