BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1400/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego z możliwością składania ofert częściowych (II części).

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. W części I zatwierdzić wybór firmy BASKAT s. c. z siedzibą w Kobylnicy, ul. Żwirki i Wigury 18, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego zaoferowała realizację zadania za kwotę brutto 7.230,94 zł.

 

§ 2. W części II unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu- Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego z możliwością składania ofert częściowych (II części) złożono następujące oferty:

 

Nr

Nazwa

Cena zł brutto część I

Cena zł brutto część II

1

 

Media sp. z o.o.

Ul. Gen. Andersa 38

15-113 Białystok

8.271,60 zł

 

-

 

2

 

ANB sp. z o.o.
Ul. Nowy Rynek 5

62-002 Suchy Las

6.327,29 zł

 

18.458,23 zł

 

3

 

Emar Graphics sp. z o.o.

Ul. Za Cytadelą 142

61-659 Poznań

8.200,84 zł

 

20.960,21 zł

 

4

 

BASKAT s. c.

Ul. Żwirki i Wigury 18

62-006 Kobylnica

7.230,94 zł

 

15.981,63 zł

 

 

Firma ANB sp. z o.o.  została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ nie złożyła dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Do oferty nie dołączono aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
W części II do oferty nie dołączono wzorów następujących gadżetów:
-
bloczków karteczek,
- clipboard biurowy,
- daszków kartonowych,
- cukierków „krówek”.

Firma Emar Graphics sp. zo.o. została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ nie złożyła dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Do oferty nie dołączono minimum dwóch referencji potwierdzających, że wykonane dostawy zostały wykonane należycie.

W części II do oferty nie dołączono następujących gadżetów:

- daszków kartonowych,
- cukierków „krówek”,
- clipboard biurowy w złym kolorze (miał być szary, jest niebieski).

W części I wybrano ofertę nr 4.

W części II postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-07 08:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-07 10:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8958
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-07 11:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22